Citatos

Pasaulyje nėra svetimo blogio. Visi žmonės kalti dėl jo buvimo. 

Žmogus turi suvokti, kad moraliai atsakingas už visa ir viską, kas vyksta pasaulyje.

Žmogus yra pasmerktas būti laisvas.

Žmogus yra toks, kokį pats save sukuria. Toks pirmasis egzistencializmo principas.

Ž. P. Sartras

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *